Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z sesji otwarcia ofert - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III”

Dmosin, dn. 22 września 2017r. Z.P. 271.9.PN. 1.2017 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III” Gmina Dmosin na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r....

Informacja o wyborze oferty - Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017 -2018 dla Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie

Dmosin, dn. 19 września 2017r. Z.P.271.8.PN.4.2017 Informacja o wyborze oferty Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017 -2018 dla Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie” Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień...

Informacja z sesji otwacia ofert - „Przebudowa dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Dmosin”

Dmosin, dn.12 września 2017r. Z.P. 271.7.PN. 1.2017 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Dmosin” Gmina Dmosin na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) przekazuje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej...

Informacja z sesji otwarcia ofert - Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017 -2018 dla Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie

Dmosin, dn.11.08.2017r. Z.P. 271.8.PN. 1.2017 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017 -2018 dla Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie” Gmina Dmosin na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) przekazuje poprzez...

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III

Ogłoszenie w BZP nr 583954-N-2017 z dnia 2017-09-06 r. Gmina Dmosin: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego...

Informacja o unieważnieniu postępowania w przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III”

Dmosin, dn. 05.09.2017r. Z.P.271.6. PN.3.2017 Dotyczy : przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III” Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Zamawiający na podstawie art. 93 ust....

Informacja z sesji otwarcia ofert w przetragu nieograniczonym pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmsoin Drugi,Dmsoin - ETAP III

Dmosin, dn..04.09.2017r. Z.P. 271.6.PN. 2.2017 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III” Gmina Dmosin na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579.)...

Ogłoszenie o zamówieniu pn.:" Przebudowa dróg gminnych i lokalnych na terenie gminy Dmosin"

Ogłoszenie nr 578551-N-2017 z dnia 2017-08-28 r. Gmina Dmosin: Przebudowa dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Dmosin OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Informacja o wyborze oferty

Dmosin, dn. 24 .08. 2017r. Z.P.271.5.PN.3 .2017 Informacja o wyborze oferty Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Dowożenie i odwożenie do Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dmosin w roku szkolnym 2017/2018, w dniach nauki szkolnej” ...