Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn.: "Przebudowa placu zabaw na działce nr 63/3 obręb Dmosin Pierwszy"

Dmosin, dn. 07.06.2018r. Z.P.271.2.PN. 3 .2018 Informacja o wyborze oferty Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa placu zabaw w Dmosinie na działce nr 63/3 obręb Dmosin Pierwszy.” Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień pu

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.: "Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Teresin'

Dmosin, dn. 08.05.2018r. Z.P.271.1.PN. 4 .2018 Informacja o wyborze oferty Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Teresin” Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017

ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Przebudowa placu zabaw w Dmosinie na działce nr 63/3 obręb Dmosin Piewrszy

Ogłoszenie nr 553642-N-2018 z dnia 2018-05-04 r. Gmina Dmosin: Przebudowa placu zabaw w Dmosinie na działce nr 63/3 obręb Dmosin Pierwszy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -