Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa lekkiego oleju opalowego w sezonie grzewczym 2017 -2018 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin” -informacja z otwarcia ofert dodatkowych

Dmosin, dn. 4 sierpnia 2017r. Z.P 271.4.PN.3.2017 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa lekkiego oleju opalowego w sezonie grzewczym 2017 -2018 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin” Gmina Dmosin informuje, że w odpowiedzi na wezwanie na postawie art. 91 ust.4 ustawy Prawo Zamówień...

Ogłoszenie o przetargu pn.: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Michałów-Teresin

Początek formularza Ogłoszenie nr 559452-N-2017 z dnia 2017-07-27 r. Gmina Dmosin: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Michałów -Teresin OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub...

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017-2018 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin" WEZWANIE do złożenia oferty dodatkowej

Dmosin, dn..26.07.2017r. Z.P. 271.4.PN. 2-4.2017 WEZWANIE do złożenia oferty dodatkowej Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017 -2018 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin” Nr ogłoszenia: 552519-N-2017 z dnia 17.07.2017r. dla którego...

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017-2018 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin" WEZWANIE do złożenia oferty dodatkowej

Dmosin, dn..26.07.2017r. Z.P. 271.4.PN. 2-4.2017 WEZWANIE do złożenia oferty dodatkowej Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017 -2018 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin” Nr ogłoszenia: 552519-N-2017 z dnia 17.07.2017r. dla którego...

Ogłoszeniu o zamówieniu pn.: Dowożenie i odwożenie do Zespołu Szkół Samorzadowych w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dmosin w roku szkolnym 2017/2018 w dniach nauki szkolnej"

Ogłoszenie nr 557798-N-2017 z dnia 2017-07-25 r. Gmina Dmosin: Dowożenie i odwożenie do Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dmosin w roku szkolnym 2017/2018, w dniach nauki szkolnej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:...

Informacja z sesji otwarcuia ofert w ppdtępowaniu przetargowym pn." Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017-2018dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin"

Dmosin, dn..25.07.2017r. Z.P. 271.4.PN. 1.2017 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017 -2018 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin” Gmina Dmosin na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164...

Ogłoszenie o zamóweiniu pn.: Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017-2018 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek ogranizacyjnych Gminy Dmosin

Ogłoszenie nr 552519-N-2017 z dnia 2017-07-17 r. Gmina Dmosin: Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017-2018 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego ...

Remont dróg gminnych: Remont nawierzchnidrogi lokalnej Michałów-Teresingm. Dmosin (cz. 1) , Remont Nawierzchni drogi gminnej w Nowostawach Dolnych gm. Dmosin (cz.2), Remont nawierzchni drogi gminnej w Nowostawach Dolnych z nawierzchnią na części mostowej".(cz.3)

Ogłoszenie nr 532639-N-2017 z dnia 2017-06-14 r. Gmina Dmosin: Remont dróg gminnych: „Remont nawierzchni drogi lokalnej Michałów – Teresin gmina Dmosin”(cz. 1), „Remont nawierzchni drogi gminnej w Nowostawach Dolnych gmina Dmosin”(cz.2), „Remont nawierzchni drogi gminnej w Nowostawach Dolnych z nawierzchnią...

Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn.: "MOdernizacja sysytemu zaopatrzenia w wodę gminy Dmosin - etap II - Przebudowa i robudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dmosinie oraz Likwidacja dwóch otworów studziennych nr 1 i nr 2 ujęcia wodociągowego w Dmosinie"

Dmosin, dn. 09.03.2017r. Z.P.271.1.PN.8.2017 Informacja o wyborze oferty Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę gminy Dmosin – etap II - Przebudowa i Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dmosinie oraz Likwidacja dwóch otworów studziennych nr 1 i nr 2 ujęcia wodociągowego w Dmosinie". ...

INFORMACJA o wyniku postępowania przetargowego na wynajem lokalu użytkowego w Kołacinie 14 B z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia punktu aptecznego

Dmosin, dnia 2 marca 2017r. INFORMACJA o wyniku postępowania przetargowego na wynajem lokalu użytkowego w Kołacinie 14 B z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia punktu aptecznego Na podstawie § 8 ust. 2 „Regulaminu przetargu pisemnego ograniczonego na oddanie w najem na okres do 3 lat lokalu...