Prawo miejscowe

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XXVI/150/17 RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego w Gminie Dmosin

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa Łódzkiego z dnia 5 kwietnia 2017r. poz. 1743

Uchwała Nr XXIII/122/16 Rady Gminy Dmosin z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2017r.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wójewództwa Łodzkiego z dnia 7 grudnia 2016 r. poz. 5356

Uchwała Nr XXII/118/16 Rady Gminy Dmosin z dnia 11 października 2016r. w sprawie okrełsenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łodzkiego z dnia 11.10.2016r. poz. 4531