Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała Nr XXVI/211/13 RADY GMINY DMOSIN z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 2013r. poz. 5642 z dnia 17 grudnia 2013r.

Uchwała Nr XXV/203/13 Rady Gminy Dmosin z dnia27 listopada 2013 r. w sprawie opłaty targowej.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 2013r. poz. 5189 z dnia 3 grudnia 2013r.

Uchwała Nr XXV/202/13 Rady Gminy Dmosin z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 2013r. poz. 5188 z dnia 3 grudnia 2013r.

Uchwała NR XXV/201/13 Rady Gminy Dmosin z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2014r.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 2013r. poz. 5187 z dnia 3 grudnia 2013r.

Uchwała Nr XXV/200/13 Rady Gminy Dmosin z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 2013r. poz .5186 z dnia 3 grudnia 2013r.

Uchwała Nr XXIV/196/13 Rady Gminy Dmosin z dnia 20 sierpnia zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dmosinie.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łodzkiego z 2013r poz. 4340 z dnia 25 września 2013r.