Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała Nr XVIII/147/12 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 listopada 2012r.w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 2013r., poz. 79 z dnia 9.01.2013r.

Uchwała Nr XVII/130/12 Rady Gminy Dmosinz dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 2012r.poz. 3983 z dnia 4.12.2012r

Uchwała Nr XVII/129/12 Rady Gminy Dmosin z dnia.26 października 2012 r. w sprawie opłaty targowej.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzedowym Województwa Łódzkiego z 2012r., poz.3882 z dnia 4.12.2012r.

Uchwała Nr XVII/127/2012 Rady Gminy Dmosin z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 2012r. poz. 3980 z dnia 04.12.2012r