Prawo miejscowe

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr XIII/65/15 RADY GMINY DMOSIN z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa Łódzkiego z dnia 26 listopada 2015r. poz. 4550

UCHWAŁA NR XIII/64/15 RADY GMINY DMOSIN z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 26 listopada 2015r poz. 4549

UCHWAŁA NR XIII/63/15 RADY GMINY DMOSIN z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała została opubliowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 26 listopada 2015r. poz. 4548

Uchwała Nr XI/56/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 8 października2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dmosin.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łodzkiego z dnia 8 stycznia 2016r. poz. 50

Uchwała Nr X/49/ 15 Rady Gminy Dmosin z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łodzkiego z 2015r. poz. 3521