Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała Nr XXI/179/13 Rady Gminy Dmosin z dnia 19 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa Łódzkiego z 2013r. , poz. 1910 z dnia 5 kwietnia 2013r.

Uchwała Nr XXI/177/13 Rady Gminy Dmosin z dnia 19 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dmosin.

Uchwała zostala opublikowana w Dziennniku Urzędowym Wójewodztwa Łódzkiego z 2013r. , poz. 1908 z dnia 5 kwietnia 2013r.