Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyborze oferty w postepowaniu o udzielenie zamóweinia publicznego pn.: „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2019-2020 dla Gminy Dmosin i jednostki organizacyjnej Gminy Dmosin”

Dmosin, dn. 02.10.2019r. Z.P.271.5.PN.3.2019 Informacja o wyborze oferty Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2019-2020 dla Gminy Dmosin i jednostki organizacyjnej Gminy Dmosin” Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa nawierzchni dróg na terenie Gminy Dmosin: - Część 2 „Przebudowa nawierzchni drogi lokalnej w miejscowości Kołacin” - Część 3 „Przebudowa nawierzchni drogi lokalnej w miejscowości Rozdzielna”

Dmosin, dn. 05.09.2019r. Z.P.271. 3.PN.5.2019 Dotyczy : : Przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa nawierzchni dróg na terenie Gminy Dmosin: - Część 2 „Przebudowa nawierzchni drogi lokalnej w miejscowości Kołacin” - Część 3 „Przebudowa nawierzchni drogi lokalnej w miejscowości Rozdziel

Informacja o wyborze oferty Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa nawierzchni dróg na terenie Gminy Dmosin” w część I -Przedmiotu zamówienia „Przebudowa nawierzchni drogi lokalnej w miejscowości Osiny”

Dmosin, dn. 05.09.2019r. Z.P.271.3.PN.4.2019 Informacja o wyborze oferty Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.:„Przebudowa nawierzchni dróg na terenie Gminy Dmosin”