Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyborze oferty - Przebudowa dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Dmosin

Dmosin, dn. 29 listopada 2017r. Z.P.271.10.PN.4.2017 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Dmosin INFORMACJA O WYBORZE OFERTY – część 1 przedmiotu zamówienia „Modernizacja drogi gminnej Michałów - Teresin” Zamawiający na podstawie art....

Informacja z sesji otwarcia ofert - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III”

Dmosin, dn. 29 listopada 2017r. Z.P. 271.12.PN. 1.2017 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III” Gmina Dmosin na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz....

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi: HOTELOWANIE, ZAPEWNIENIE OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM WYŁAPANYM Z TERENU GMINY DMOSIN W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH I PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ PROWADZĄCYCH DO ADOPCJI HOTELOWANYCH ZWIERZĄT ORAZ WYŁAPYWANIE, ZAPEWNIENIE OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM Z TERENU GMINY DMOSIN I PROWADZENIE AKCJI ADOPCYJNEJ W OKRESIE OD 01.01.2018R. DO 31.12.2018R. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie nr 622326-N-2017 z dnia 2017-11-27 r. Gmina Dmosin: HOTELOWANIE, ZAPEWNIENIE OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM WYŁAPANYM Z TERENU GMINY DMOSIN W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH I PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ PROWADZĄCYCH DO ADOPCJI HOTELOWANYCH ZWIERZĄT ORAZ WYŁAPYWANIE, ZAPEWNIENIE OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM Z TERENU GMINY DMOSIN I PROWADZENIE...

Informacja z otwacia ofert: „Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w 2018 roku”

Dmosin, dnia 15 listopada 2017 roku Znak sprawy: ZP.271.11.PN.2017 Dotyczy: postępowania przetargowego na „Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w 2018 roku” INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ...

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III”

Ogłoszenie nr 615566-N-2017 z dnia 2017-11-14 r. Gmina Dmosin: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia...

Informacja z sesji otwarcia ofert: „Przebudowa dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Dmosin”

Dmosin, dn.10 listopada 2017r. Z.P. 271.7.PN.10.2017 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Dmosin” Gmina Dmosin na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) przekazuje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej...

Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w 2018 roku

Ogłoszenie nr 611433-N-2017 z dnia 2017-11-06 r. Gmina Dmosin: Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w 2018 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

Ogłoszenie o zamówieniu pn.:" Przebudowa dróg gminnych i lokalnych na terenie gminy Dmosin"

Ogłoszenie nr 607481-N-2017 z dnia 2017-10-26 r. Gmina Dmosin: Przebudowa dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Dmosin OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...

Informacja o wyborze oferty - Przebudowa dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Dmosin

Dmosin, dn. 9 października 2017r. Z.P.271.7.PN.3.2017 Informacja o wyborze oferty Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Dmosin Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579.) zawiadamia,...

Informacja o unieważnieniu postępowania w przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III”

Dmosin, dn. 28 września 2017r. Z.P.271.9. PN.2.2017 Dotyczy : przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III” Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Zamawiający na podstawie...