Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z otwarcia ofert „Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w 2019 roku”

Dmosin, dnia 18 grudnia 2018 roku Znak sprawy: ZP.271.10.PN.2018 Dotyczy: postępowania przetargowego na „Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z sele

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w 2019 roku

Ogłoszenie nr 659482-N-2018 z dnia 2018-12-10 r. Gmina Dmosin: Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w 2019 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - p.n.: „Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w 2019 roku”.

Dmosin, dnia 7 grudnia 2018 r. Gmina Dmosin Dmosin 9 95-061 Dmosin Uczestnicy postępowania ZP.271.7.PN.2018 Znak sprawy: ZP.271.7.PN.2018 Dotyczy: postępowania przetargowego na „Dostarczeni

Informacja z sesji otwarcia ofert - „Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w 2019 roku”

Dmosin, dnia 3 grudnia 2018 roku Znak sprawy: ZP.271.7.PN.2018 Dotyczy: postępowania przetargowego na „Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w 2019 roku”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - HOTELOWANIE, ZAPEWNIENIE OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM WYŁAPANYM Z TERENU GMINY DMOSIN W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH I PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ PROWADZĄCYCH DO ADOPCJI HOTELOWANYCH ZWIERZĄT ORAZ WYŁAPYWANIE, ZAPEWNIENIE OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM Z TERENU GMINY DMOSIN I PROWADZENIE AKCJI ADOPCYJNEJ W OKRESIE OD 01.01.2019R. DO 31.12.2019R.

Ogłoszenie nr 651684-N-2018 z dnia 2018-11-22 r. Gmina Dmosin: HOTELOWANIE, ZAPEWNIENIE OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM WYŁAPANYM Z TERENU GMINY DMOSIN W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH I PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ PROWADZĄCYCH DO ADOPCJI HOTELOWANYCH ZWIERZĄT ORAZ WYŁAPYWANIE, ZAPEWNIENIE OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM Z TERENU GMINY DMOSIN I PROWADZENIE...