Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sprostowanie do Informacji z sesji otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym pn.: "Przebudowa i rozbuidowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Teresin"

Dmosin, dn. 20.04.2018r Z.P. 271.1.PN. 1.2018 Dotyczy: Sprostowanie do Informacji z sesji otwarcia ofert w Przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Teresin: Gmina Dmosin na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn....

Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym "Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Teresin"

Dmosin, dn. 20.04.2018r Z.P. 271.1.PN. 1.2018 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Teresin: Gmina Dmosin na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje poprzez zamieszczenie na stronie...

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Teresin

Ogłoszenie w BZP nr 537600-N-2018 z dnia 2018-03-28 r. Gmina Dmosin: Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Teresin OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym

Dmosin, dn. 05.01.2018r. Z.P.271.14.PN. 4 .2017-2018 Informacja o wyborze oferty Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III” Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo...

Informacja o wyborze oferty

Dmosin, dn. 22 grudnia 2017r. Z.P. 271.13.PN.5.2017. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt oraz wyłapywanie,...

Informacja z sesji otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości DmosiPierwszy, DmosinDrugi, Dmosin - ETAP III'

Gmina Dmosin na podstawie art 86 ust.5 ustawy Prawo zamóweń publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z póź zm..) przekazuje poprez zamieszczenie na stronie internetowej informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn." "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości DmosinPirwszy, Dmosin Drugi, Dmosin...

Informacja z sesji otwarcia ofert - Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu Gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt oraz wyłapywanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin oraz prowadzenie akcji adopcyjnej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.”

Dmosin, dn. 7 grudnia 2017r. Z.P. 271.7.PN.13.1.2017 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu Gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt oraz wyłapywanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z...

Informacja o wyborze oferty - „Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w 2018 roku”

Dmosin, dnia 1 grudnia 2017 roku Gmina Dmosin Dmosin 9 95-061 Dmosin znak sprawy: ZP.271.11.PN.2017 dotyczy: postępowania przetargowego na „Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w 2018 roku” INFORMACJA O...

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III”

Ogłoszenie nr 624733-N-2017 z dnia 2017-11-30 r. Gmina Dmosin: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia...

Informacja o unieważnieniu postępowania - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III”

Dmosin, dn. 29 listopada 2017r. Z.P.271.12. PN.2.2017 Dotyczy : przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III” ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY Zamawiający informuje, że na podstawie art....