Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III”

Ogłoszenie nr 615566-N-2017 z dnia 2017-11-14 r. Gmina Dmosin: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia...

Informacja z sesji otwarcia ofert: „Przebudowa dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Dmosin”

Dmosin, dn.10 listopada 2017r. Z.P. 271.7.PN.10.2017 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Dmosin” Gmina Dmosin na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) przekazuje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej...

Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w 2018 roku

Ogłoszenie nr 611433-N-2017 z dnia 2017-11-06 r. Gmina Dmosin: Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w 2018 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

Ogłoszenie o zamówieniu pn.:" Przebudowa dróg gminnych i lokalnych na terenie gminy Dmosin"

Ogłoszenie nr 607481-N-2017 z dnia 2017-10-26 r. Gmina Dmosin: Przebudowa dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Dmosin OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...

Informacja o wyborze oferty - Przebudowa dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Dmosin

Dmosin, dn. 9 października 2017r. Z.P.271.7.PN.3.2017 Informacja o wyborze oferty Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Dmosin Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579.) zawiadamia,...

Informacja o unieważnieniu postępowania w przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III”

Dmosin, dn. 28 września 2017r. Z.P.271.9. PN.2.2017 Dotyczy : przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III” Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Zamawiający na podstawie...

Informacja z sesji otwarcia ofert - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III”

Dmosin, dn. 22 września 2017r. Z.P. 271.9.PN. 1.2017 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III” Gmina Dmosin na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r....

Informacja o wyborze oferty - Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017 -2018 dla Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie

Dmosin, dn. 19 września 2017r. Z.P.271.8.PN.4.2017 Informacja o wyborze oferty Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017 -2018 dla Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie” Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień...

Informacja z sesji otwacia ofert - „Przebudowa dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Dmosin”

Dmosin, dn.12 września 2017r. Z.P. 271.7.PN. 1.2017 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Dmosin” Gmina Dmosin na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) przekazuje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej...

Informacja z sesji otwarcia ofert - Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017 -2018 dla Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie

Dmosin, dn.11.08.2017r. Z.P. 271.8.PN. 1.2017 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017 -2018 dla Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie” Gmina Dmosin na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) przekazuje poprzez...